KUKI .15 Young Short Film Festival Berlin
13 - 20 November 2022

Grußbotschaft Pavel - der Maler und sein Herz für Tiere

Grußbotschaft Pavel - der Maler und sein Herz für Tiere

// // 0 // 00:24 min

Synopsis:

The film is shown in the following programs